1/7/2011

Fagernytt juli 2011

Overgang til fjernvarme

Vi har informert om planer om overgang til fjernvarme, og at planen var å gjøre dette i inneværende år. Det kommer dessverre ikke til å skje før tidligst våren 2012, ettersom Hafslund har kapasitetsproblemer i forhold til gravearbeid som må gjøres.

Vaskeriene

I forbindelse med reduksjonen av antall vaskerier ber vi igjen om at de av dere som ikke bruker vaskeriene fjerner eventuell hengelås som tilhører din leilighet.

1-årsbefaring balkonger

Dette er i gang, og mange har allerede fått utbedret innmeldte reklamasjoner. Helt ferdigstilt vil det ikke blir før etter sommeren, så de som savner at det skjer noe må avvente til vi er over sommeren.

God sommer :)

01.07.2011 - Styret


fagernytt