30/4/2015

Dugnad 2015

Hei alle beboere i Fagerheimen borettslag! Onsdag 6. mai kl. 18.00 blir det dugnad i borettslaget.

Ting som bør gjøres på dugnaden:

  • Rydde fellesarealer
  • pynte i bakgården
  • vaske og sette ut hagemøbler
  • …og annet forefallende

Styret sørger for at det blir kjøpt inn blomster, jord osv. Det vil bli servert mat og drikke på dugnaden. Ting som står i fellesarealene på dugnadsdagen, og som ikke hører hjemme der, vil bli fjernet.

Til dugnaden har styret bestilt en container for blandet avfall og flere sekker til farlig/spesial-avfall. De står i bakgården fra onsdag 6. mai, og hentes torsdag 7. mai. Spesialavfall er for eksempel: Elektriske artikler, malingsspann, bildekk, gipsplater og trykkimpregnert materiale. Det er veldig viktig at det ikke blir kastet avfall i feil container. Hvis dette skjer må borettslaget betale for at det blir sortert.

Vi sees!

Hilsen Styret i Fagerheimen borettslag

1/4/2014

Fagernytt nr. 2, 2014

Dugnad

Dugnaden blir onsdag 7. mai, kl 18.00

Brannsikkerhet

Boligbrann, som kontrollerer brannsikkerheten i borettslaget, har nå vært på sitt årlige tilsyn i de fleste leilighetene i borettslaget. Tilsynet har først og fremst til formål å kontrollere at brannsikringsutstyret i leilighetene er i orden.

Bransikkerhetsutstyret i leilighetene tilhører borettslaget, jf. husordensreglene, hvor det står: Borettslaget har ansvar for å anskaffe og montere brannvernutstyr i leilighetene. Borettslaget har montert 2 stk røykvarslere (1 optisk og 1 ionisk), samt brannslange i hver leilighet. Den enkelte andelseier er forpliktet til enhver tid å holde brannvernutstyret i sin leilighet i orden, og sørge for at det er montert i følge anvisninger og forskrifter. Dette omfatter løpende vedlikehold og jevnlig kontroll av funksjonsdyktighet. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Brannvernutstyret er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes fra boligen under boperioden eller ved utflytting.

Utgifter til nytt utstyr ved fjerning eller uvettig bruk av brannnvernutstyret kan belastes den enkelte andelseier. I enkelte leiligheter manglet det brannvarslere. Der disse manglet, har boligbrann satt inn ny brannvarsler. Dersom utskiftingen skyldes at levetiden for brannvarsleren var utløpt, dekker borettslaget utgiften til ny brannvarsler. Dersom det er klart at brannvarsleren må skiftes ut på grunn av forhold som skyldes beboeren, som f. eks at den er blitt fjernet eller ødelagt, må andelseieren selv dekke utgifter til ny brannvarsler. Andelseieren vil i så fall motta regning fra vår forretningsfører OBOS.

I enkelte leiligheter manglet det brannslange og/eller tilkoblingspunkt for brannslange. Alle leiligheter har hatt dette tidligere. Beboere i leiligheter hvor dette manglet, må selv dekke utgifter til ny slange og/eller tilkoblingspunkt. Andelseieren vil i så fall motta regning fra vår forretningsfører OBOS.

Dersom dere har spørsmål, er det bare å kontakte Kjetil, enten på telefon 98488072 eller på facebook eller e- post til styret.fagerheimen@gmail.com

Regninger vil bli sendt ut til de det gjelder kort etter påske.

Fellesvaskeriene

Styret jobber med å lage nytt oppsett for bruk av fellesvaskeriene. Nytt oppsett kommer i løpet av våren.

Bakgårdssalg

Årets bakgårdssalg blir søndag 1. juni. Mer info kommer i neste Fagernytt, og på våre Facebook- sider.

Varmtvann

Flere beboere har meldt om at det har vært for lite varmtvann flere ganger denne vinteren og våren. I slutten av mars ble en del skiftet ut i fyrrommet, som styret antok at ville bedre varmtvannstilførselen. Det kan virke som at tilførselen av varmtvann fortsatt er for dårlig. Styret arbeider med å utbedre dette. Dersom du har for lite varmtvann, ta kontakt med Kjetil.

Lekkasjer fra balkonger

Flere beboere har meldt om at det lekker fra balkongen over dem. Det er mulig vi kan få utbedring av problemet dekket av firmaet som bygget balkongene. Dersom det lekker fra balkongen over deg, ta kontakt med styremedlem Mathilde.

Overgang til fjernvarme

På generalforsamlingen ble det enstemmig vedtatt at vi skal legge om til fjervarme. Styret har vært på befaring med Hafslund, som er leverandør av fjernvarme, og OBOS Prosjekt, som bistår styret i saken. Overgang til fjernvarme krever bl.a. at det legges rør fra Hafslund sitt fjernvarmenett på andre siden av Fagerheimgata og frem til bygget vårt, gjennom kjelleren og inn i fyrrommet innenfor gjerdet nederst i bakgården. Det må også gjøres enkelte utskiftninger av deler i fyrrommet. Overgangen vil ifølge Hafslund og OBOS Prosjekt ikke medføre noe graving i bakgården. De regner med at overgangen vil skje før fyringssesongen til høsten.

Lite varme fra radiatorer

Enkelte beboere har opplyst at radiatorene deres gir lite eller ingen varme. Dette kan skyldes feil ved radiatorene, men det kan også skyldes forhold i fyrrommet. Styret jobber med å utbedre dette. Dersom du har problemer med radiatorene, ta kontakt med Kjetil.

Hagegruppe

Det er opprettet en hagegruppe i borettslaget. Hagegruppa skal jobbe for å gjøre bakgården finere, og trenger flere medlemmer. Noe av det vi skal jobbe med, er å lage et forslag til hvordan vi kan fjerne asfalten i den nordre delen av bakgården (området rundt det store treet) og lage hage der isteden, evt. også sette opp noen lekeapparater. Vi planlegger også å starte med dyrking av grønnsaker og blomster i kasser. Hvis du har lyst til å bli med, er det bare å melde seg inn i hagegruppa på Facebook, eller ta kontakt med Kjetil.

Facebook

Borettslaget har en Facebook- gruppe. Formålet med gruppen er å legge til rette for at beboere kan komme i kontakt med hverandre, og å organisere sosiale arrangementer i borettslaget. Gruppen er i stadig vekst, og alle beboere er hjertelig velkomne til å bli med. Dere finner den ved å søke på Fagerheimen Borettslag” på Facebook. Generalforsamling: Styret takker for godt oppmøte på generalforsamlingen 25. mars. Det nye styret har allerede hatt sitt første møte, og har følgende medlemmer:

Kjetil Linde Holo (styreleder). Mobil: 98488072.
Håkon Sæbø. Mobil: 92669183
Gina Ekholt. Mobil: 95970226
Torstein Eek. Mobil: 488 94 861
Mathilde Ramfelt. Mobil: 905 29 414
Vara: Kristina Bardal og Berthe Reistad.
Med vennlig hilsen,
Styret

fagernytt
1/2/2014

Fagernytt nr. 1, 2014

Her er siste nytt om styret sitt arbeid.

Fjernvarme

Styret jobber med å legge om fra oljefyr til fjernvarme. Omlegging vil medføre betydelige besparelser for borettslaget. Forslag om omlegging til fjernvarme vil bli lagt frem på generalforsamlingen 25 mars. Mer info kommer i posten senere.

Søppel i bakgården

Ikke sett søppel i bakgården. Borettslaget har brukt om lag 6 500 kroner på fjerning hensatt søppel det siste halvåret. Utgifter til fjerning av hensatt søppel vil bli belastet den som setter fra seg søppelet, dersom styret finner ut hvem dette er.

Vil du sitte i styret?

Jo flere engasjerte beboere, jo bedre. På generalforsamlingen skal vi velge nye styremedlemmer. Dersom du kunne tenke deg å sitte i styret, eller kanskje bare er nysgjerrig på styret sitt arbeid, ta kontakt med styreleder Kjetil på 98488072, eller et av de øvrige styremedlemmene.

For øvrig ønsker styret alle et godt nytt år!

Hilsen styret
(Kjartan, Åse, Gina, Håkon og Kjetil)

fagernytt