Oppussing

Borettslaget er over 80 år gammelt, og det er til enhver tid vedlikeholdsprosjekter på gang i regi av styret eller privat. Gi beskjed til styret før du setter i gang og informer om hva du planlegger å gjøre. Nevn gjerne hvilke firma du bruker til å utføre rørlegger- eller elektriker-tjenester. Vi oppfordrer på det sterkeste til alltid å bruke fagfolk!

Det er viktig at du som beboer er oppmerksom på retningslinjer som gjelder i forhold til oppussing og vedlikehold av boligene.

Vi har her oppsummert litt veiledende informasjon til deg som planlegger å pusse opp. Husk at det er borettslagets vedtekter og borettslagets husordensregler som er gjeldende dersom du er usikker. Ta kontakt med styret dersom du skulle være i tvil. Det er også mye nyttig erfaring å hente ved å spørre naboer via borettslagets Facebook-side.

Støy

Arbeider som medfører støy (oppussing, utbedringer m.v.) er ikke tillatt på søndager og andre helligdager. Det tillates på lørdager mellom kl 09.00 og 18.00 samt på virkedager fra kl 07.00 til kl 21.00.

Se husordensreglene for mer informasjon om regler om ro i leilighetene/bakgården.

Søppel og avfall

Avfall fra oppussing eller opprydding skal ikke kastes i søppelhusene. Dette må hver beboer fjerne på annen måte.

Borettslaget pleier å leie inn container til felles bruk ved den årlige dugnaden rundt april/mai for å avhjelpe det vi alle har av behov for å kaste større ting som ikke passer i søppelhusene, men disse containerene skal ikke brukes til større mengder avfall fra oppussing.

Kjøkkenvifte

Fagerheimen borettslag består av bygninger hvor det kun er tillatt å ha avtrekksvifte/ventilator med kullfilter. Avtrekksvifte/ventilator til komfyren skal ikke under noen omstendighet kobles mot ventilasjonssjakten som går igjennom leilighetene, ei heller ut igjennom yttervegg.

Radiatorer og stoppekraner

Det er ingen fast dato for når sentralvarmen skrus på og av, det gjøres etter behov når det blir kaldt ute. Dette betyr at de typisk slåes på i løpet av september og av igjen i løpet av mai.

Dersom radiatoren er påslått mens du ønsker å flytte, installere eller fjerne en radiator så er dette noe rørleggeren du bruker kan hjelpe til med.

Stengekraner inn til radiatorene i leilighetene er i taket i kjelleren.

Stoppekraner som stenger alle bad eller alle kjøkken i oppgangen er også i taket i kjelleren.

Dører og vinduer

Den enkelte andelseier skal vedlikeholde dører og vinduer innvendig. Andelseier er selv ansvarlig for utskifting av vinduer, herunder utskiftning av termoruter.

Hvor er bæreveggen?

Dersom du ønsker å rive en vegg må du søke styret for godkjenning. Eksempelvis er det flere i vårt borettslag som har åpnet opp mellom kjøkken og soverom (de to rommene mot bakgården), men det er ikke automatisk gitt at dette er mulig i din leilighet.

Det er vesentlig at du benytter godkjente fagfolk, som kan vurdere risiko/konsekvenser for nettopp din leilighet og som kan rapportere på en måte som styret kan ta stilling til. Disse gårdene er basert på tegl- og betongkonstruksjon, og bygget i en tid der man ikke la til grunn behov for eventuelle ombygginger. Det vil si at forholdet til hva en bærevegg er, var et annet da enn nå. Så dette er svært viktig at du merker deg: Til tross for at veggen du vurderer å rive kanskje ikke regnes som en bærevegg, så bærer den likevel vekten av noe - blant annet vekten av veggen i leiligheten over (som jo blir forsterket av vekten av veggen i leiligheten over der igjen).

Stikkontakt i kjellerbod

Det er lys i gangene utenfor bodene både på loft og i kjeller, men inne i selve bodene er det ganske mørkt. Det er heller ikke mulig å installere lys i bodene siden det ikke lagt opp stikkontakter.

Det er ikke anledning for hver enkelt beboer å legge strømkabel inn til sin bod for å kunne koble til lys eller andre elektriske enheter.

Men dette er noe vi ønsker å utrede muligheten for i fremtiden. Kom gjerne med innspill til dette via borettslagets Facebook-side eller i e-post direkte til styret.

Arbeider som berører bygningens eksteriør

Det skal søkes styret dersom andelseier ønsker å gjøre forandringer som berører bygningens eksteriør - herunder, men ikke begrenset til, oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser, innglassing av balkong, og så videre.

.