1/11/2013

Fagernytt nr. 2, 2013

Bakgårdssalg

Styret vil takke alle for flott bakgårdssalg i helgen! Vi som var med fra styret synes dette var en god måte å bli kjent med andre i borettslaget på, og satser på å arrangere et nytt bakgårdssalg en gang til våren.

Verksted i det gule huset

Styret har besluttet at den nordlige delen av det gule huset i bakgården skal brukes til verksted. Styret har derfor skiftet lås på døren. Låsen åpnes med oppgangsnøkkelen. Under dugnaden i vår viste deg seg at det var en del verktøy inne på vaktmesterens gamle kontor i kjelleren i Fagerheimgata. Verktøyet er nå i det gule huset, og alle som vil kan bruke det. Det står også en arbeidsbenk i verkstedet. Verkstedet er velegnet til snekring, reparasjon av sykkel og smøring av ski. Styret håper verkstedet blir flittig brukt.

Fellesvaskeriene

Styret har fått flere henvendelser fra beboere om at vasketidene ikke blir respektert. Styret henstiller til alle om å respektere vasketidene.

Facebook

Borettslaget har fått en Facebook- gruppe. Formålet med gruppen er å legge til rette for at beboere kan komme i kontakt med hverandre, og å organisere sosiale arrangementer i borettslaget. Alle beboere er hjertelig velkomne til å bli med i gruppa. Dere finner den ved å søke på Fagerheimen Borettslag” på Facebook.

For øvrig: Lurer dere på noe om borettslaget, er det bare å ta kontakt med styret, enten på e- post styret.fagerheimen@gmail.com, eller på telefon.

Kontaktinfo styret:
Kjetil Linde Holo (styreleder) 98488072
Gina Ekholt 95970226
Håkon Sæbø 92669183
Kjartan Madsen 93041652
Åse Fylling Riiser 95886815
Mvh,
Styret


fagernytt