1/2/2014

Fagernytt nr. 1, 2014

Her er siste nytt om styret sitt arbeid.

Fjernvarme

Styret jobber med å legge om fra oljefyr til fjernvarme. Omlegging vil medføre betydelige besparelser for borettslaget. Forslag om omlegging til fjernvarme vil bli lagt frem på generalforsamlingen 25 mars. Mer info kommer i posten senere.

Søppel i bakgården

Ikke sett søppel i bakgården. Borettslaget har brukt om lag 6 500 kroner på fjerning hensatt søppel det siste halvåret. Utgifter til fjerning av hensatt søppel vil bli belastet den som setter fra seg søppelet, dersom styret finner ut hvem dette er.

Vil du sitte i styret?

Jo flere engasjerte beboere, jo bedre. På generalforsamlingen skal vi velge nye styremedlemmer. Dersom du kunne tenke deg å sitte i styret, eller kanskje bare er nysgjerrig på styret sitt arbeid, ta kontakt med styreleder Kjetil på 98488072, eller et av de øvrige styremedlemmene.

For øvrig ønsker styret alle et godt nytt år!

Hilsen styret
(Kjartan, Åse, Gina, Håkon og Kjetil)


fagernytt