Beboerguiden

Bygningsmasse

Borettslaget stod ferdig til innflytting i 1933 med 108 to-roms leiligheter og 1 tre-roms leilighet. Brutto gulvareal er 7 115 m² og leiearealet er 5 200 m². Byggeomkostningene (eksl. tomt) var kr. 1 205 525,- eller kr. 169,32 pr m². brutto gulvareal. Innskudd for to-roms leilighet var kr. 2 300,- og husleien kr. 80,- pr. måned.

Arkitekter: Henrik Nissen og Gunnar Brynning
Hovedentrepenør: Brødrene Jakobsen

I dag består borettslaget fortsatt av 109 leiligheter, men antall tre-roms leiligheter har nok økt noe ettersom beboere har satt inn skillevegger.

Årlige begivenheter

Generalforsamling er gjerne i april.

Vi har dugnad omkring månedsskiftet april/mai.

I juni har det de siste årene blitt arrangert bakgårdsmarked.

Bakgårdsfest/sommerfest er typisk i august.

Styret har forøvrig styremøte med en eller to måneders mellomrom.

Husordensregler og vedtekter

Husordensregler (PDF)

Vedtekter (PDF)

Bestilling av nøkler

Systemnøkler bestilles gjennom Hemer. For bestilling benyttes følgende skjema:

Skjema for nøkkel- og sylinderbestilling

En del leiligheter har separat nøkkel til leilighet, altså ikke systemnøkler. Disse nøklene kan kopieres hos mange jernvarehandeler og vaskerier. Eksempelvis hos Jernia ved Ringnes Park.

Utleie/fremleie

Overlating av bruk (fremleie) må godkjennes av styret. Andelseiere må henvende seg til OBOS for å få de nødvendige søknadsskjemaer. Husk at skjema for endring av utvendig ringeklokke og navneskilt til postkasse også fylles ut ved overlating av bruk.

Kortsiktig utleie via nettsteder som Airbnb er som regel også tillatt, så lenge styret vet om det. Grunnen til at styret trenger å vite dette, er for situasjoner der vi trenger få tak i dem som bor i leiligheten. Så bare informer styret om at du vil leie ut, og hvor ofte, sånn cirka (ikke nødvendig med rapportering hver gang). Dette forutsetter imidlertid at det ikke gjøres som en businessmodell - at det blir veldig mye av det. Da må det søkes OBOS sentralt - grunnet sameiemodellen.

Bor man i leiligheten selv, kan man ta inn i sin husstand hvem man vil. Man behøver ikke innhente styrets samtykke. Hvis man tilbyr overnatting via for eksempel Couchsurfing så trenger man altså ikke å si ifra til styret.

Les mer om utleie i borettslag hos Huseiernes Landsforbund samt i våre husordensregler og vedtekter.

Bruk av felles grill i bakgården

Fagerheimen borettslag har felles gassgrill. Grillen er til fri benyttelse for alle beboerne.

Det er i utgangspunktet brukere av grillen som må sørge for at det er gass til grillen. Gass fås f.eks. på Statoil ved Alexander Kiellandsplass eller og Shell i Trondheimsveien. Jernia ved Ringnes Park har ikke gass. Ta med den tomme beholderen og bytt den i ny. Be om kvittering når du kjøper ny gassbeholder, og lever den til styret (helst på e-post). Inkluder navn, leilighetsnummer og kontonummer. Styret vil ved neste anledning sørge for at du får refundert kostnadene for gassen.

Forlat grillen slik du selv ønsker å finne den. Rengjør ribben med den kost/svampen som ligger i skapet under, og er det noen matrester eller annet nede ved brennerne så fjern dette. Legg alltid på trekket før du forlater grillen. Grillen vil ikke vare lenge hvis vi ikke beskytter den for vær og vind med dette trekket. Søppel må du selv kaste i søppelhusene, det er ingen som tømmer søppel eller rydder rundt grillen andre enn de som bruker grillplassen så la oss holde dette i en hyggelig stand.

Husk at det må være stille etter kl 23:00. Husordensreglene sier at det skal være ro i bakgården etter klokken 2300, og hvis dere blir sittende lenger så hold et lavmeldt nivå slik at det ikke sjenerer andre beboere i borettslaget.

Vaskeriene

Fagerheimen borettslag har vaskerier som beboerne kan benytte.

For å opprettholde god standard i vaskeriene, uten for høye kostnader, med tanke på antall brukere, gikk borettslaget våren 2011 over til vaskerier i annenhver oppgang. Myntapparatene er fra vår 2011 koblet ut, slik at det nå er gratis å benytte vaskeriene.

Vasketider og reservering av tid skjer ved å plassere din hengelås (merket med leilighetsnummer) på tavlen utenfor vaskeriet.

Vaskeri finnes i følgende oppganger (benyttes av):

  • Fagerheimgata 12 (Fagerheimgata 12 og 14)
  • Fagerheimgata 8 (Fagerheimgata 8 og 10)
  • Fagerheimgata 4 (Fagerheimgata 4 og 6)
  • Fagerheimgata 2 (Fagerheimgata 2)
  • Christies gate 11 (Christies gate 11 og 13)
  • Christies gate 9 (Christies gate 7 og 9)

Bolignummer og leilighetsnummer

I Oslo og Bærum fraviker en hovedprinsippet for bolignummer og tar utgangspunkt i ytterdøren eller hovedinngangen til blokken når en bestemmer nummereringen for hver enkelt leilighet. En må tenke seg at en står utenfor bygningen, ser mot ytterdøren og teller leilighetene fra venstre mot høyre (i gjeldende etasje). Man starter da med første leilighet til venstre for hovedinngangen og går med klokken til man kommer til gjeldende leilighet.

Bolignummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om boligen ligger i Hovedetasje (H) som gjelder for alle våre leiligheter. De to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen.

Eksempel: H0102 (leiligheten ligger i 1. etasje, nummer to fra venstre sett utenfra).

Bolignummer i Oslo og Bærum.

Leilighetsnummeret er ikke knyttet til bolignummeret. Leilighetsnummeret er et tall mellom 1 og 109 og starter øverst i Fagerheimgata.

Forsikring / Skade / Lekkasje

Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 55 00, faks 22 86 57 04 eller e-post forsikring@obos.no.

Innboforsikring

Den enkelte andelseier anbefales å ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter).

Skadedyr

Det har vært et kjent rotteproblem i bygården. I alle kjellere står det utplassert rottefeller. Vår forsikring i If dekker en del skadedyr i bygning, så ta kontakt med If dersom dere opplever problemer med skadedyr.

Referater

Referat fra generalforsamlinger

.